Reglement voor de deelnemers van het criteriumVCF 2020

Wie zich inschrijft voor een wedstrijd respecteert en aanvaardt onderstaande reglementen.

 

Wat is het criterium?

Het criterium is een regelmatigheids- kampioenschap. Bij elke wedstrijd krijgt de deelnemer een aantal punten volgens zijn behaalde plaats in elke canicross- wedstrijd.
Deelnemers aan het criterium ontvangen waardevolle prijzen op de prijsuitreiking van het criterium!

Deelname

U kunt zich inschrijven voor het Vlaams Canicross Regelmatigheids Criterium de dag van de wedstrijd of via overschrijving op rekeningnummer: IBAN: BE04 0688 9800 7031 van de Vlaamse Canicross Federatie vzw.
U kunt slechts punten van één wedstrijd recupereren. Voorbeeld: u neemt deel aan een wedstrijd en u wenst u nog niet in te schrijven voor het Regelmatigheids criterium. Dit doet u pas op de volgende wedstrijd. U kunt dus de punten van de eerste wedstrijd recupereren. U ontvangt slechts punten voor de afstand waarin u bent ingeschreven.
Daarna wordt u opgenomen in het Regelmatigheids criterium en kunt u wedijveren met uw concurrenten om de beste plaats te behalen in het eindklassement.
De regelmatige canicrosser wordt beloond door aan alle wedstrijden deel te nemen.
De prestatieloper kan het criterium winnen door aan alle wedstrijden deel te nemen.

Categorieën binnen het Criterium.
Er zijn 7 categorieën binnen het criterium: Eagles, Young Runners, Runners, Masters, Tigers, Lions en Giants. Er is per categorie één winnaar bij de mannen en één winnaar bij de vrouwen.
Alle deelnemers krijgen een prijs naar gelang het aantal deelgenomen wedstrijden.
De KIDS krijgen een medaille en een prijs naar gelang het aantal deelgenomen wedstrijden.
De FUNcanirunners krijgen een prijs naar gelang het aantal deelgenomen wedstrijden.

Indien de hond, waarmee u ingeschreven bent om deel te nemen aan het criterium, voor lange tijd ziek of gekwetst is mag je je criterium verderzetten met een andere hond. Men moet hiervoor wel het bestuur van de VCF verwittigen en het moet gestaafd zijn met een brief van de specialist die de hond verzorgt. Je doet dan de rest van het seizoen uit met die éne vervanghond.Indien de hond waarmee je je criterium startte terug mag lopen kan je gewoon deelnemen aan de wedstrijden, maar buiten het criterium.

Deelnameprijzen Regelmatigheidscriterium

éénmalig voor gans het seizoen

Categorie of ReeksPrijs

Kidscanirun€ 5

Funcanirun€ 5

Canirun en Eagles€ 10

Canicross€ 10

Bike€10

Wie zich wenst in te schrijven voor het CRITERIUM dient zich aan te sluiten bij de VCF.
LET OP: u dient wel nog uw deelname aan de wedstrijd te betalen!

Puntenverdeling

Kidscanirun en Funcanirun: iedereen krijgt 100 punten.

Voor de andere reeksen geldt het volgende:

Eagles, Young Runners, Runners, Tigers, Lions en GiantsPunten

1ste plaats100

2de plaats95

3de plaats90

4de plaats88

5de plaats86

6de plaats84

daarna altijd 2punten minder per plaatsx-2

Bij opgave2

Tijdens het Vlaams Kampioenschap krijgt iedere criteriumdeelnemer 50 punten extra!
Medewerkers die ingeschreven zijn voor het criterium kunnen voor maximum 1 wedstrijd, waarin zij helpen bij de organisatie, een vrijstelling krijgen voor hun deelname. Zij krijgen dan op het eind van het seizoen punten die berekend zijn op het gemiddelde van hun andere punten. Deze personen dienen de voorzitter van de vcf ten laatste 1 week voor de wedstrijd, die zij laten vallen, via mail te verwittigen.

Op het einde wordt er bij elke deelnemer de wedstrijd met de laagst behaalde punten weggelaten.

Prijsuitreiking van het criterium

De prijsuitreiking en slothappening van het Vlaams Canicross Regelmatigheids Criterium vindt plaats op zondag 26 januari 2020.

Prijzen HOBBY FIRST CANEX voor de criteriumlopers

Gelopen criteriumwedstrijden

Hobby First Canex hondenvoeding

Allemaal

4,2 kg

Minstens 4 wedstrijden

3 kg

Minder dan 4 wedstrijden

600 g

Prijzen Vlaamse Canicross Federatie:

Bovenop de prijzen geschonken door onze partner HOBBY FIRST CANEX schenkt de VCF natura prijzen aan de deelnemers die alle wedstrijden hebben gelopen.
Naast de natura prijzen worden er ook nog mooie prijzen verloot onder alle deelnemers.
Voorwaarden om de prijzen van de VCF te ontvangen: PERSOONLIJK aanwezig zijn om uw prijs te ontvangen.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon