top of page

Huishoudelijk reglement deelnemers VCF 2024

Wie zich inschrijft voor een wedstrijd respecteert en aanvaardt onderstaande reglementen.

Dierenarts

De dierenartscontrole gebeurt via loting en zowel het VCF bestuur als de lokale
organisatoren kunnen iemand op willekeurige basis naar de dierenarts sturen. De
kandidaten voor Cross, Run, Fun, Bike of Step komen hiervoor in aanmerking. De
deelnemer krijgt aan de inschrijvingstafel te horen of hij naar de dierenarts moet
met zijn hond. De deelnemer gaat met zijn hond en inentingsboekje langs bij de
dierenarts. Honden die niet in orde bevonden worden kunnen niet deelnemen.
Indien de deelnemer zijn inentingsboekje niet bij heeft, of niet in orde is met de
gebruikelijke inentingen, dan moet hij de daaropvolgende wedstrijd terug bij de
dierenarts langsgaan met de hond en het inentingsboekje. Indien hij dan niet in orde
is mag hij niet meer deelnemen tot hij kan aantonen dat hij in orde is.
De dierenartscontrole is gratis, maar verzorging door de dierenarts (kwetsuren en
dergelijke) vallen ten koste van de betrokken deelnemer.
Zorg ervoor dat uw hond de nodige inentingen heeft gehad voor elk gebied in
België. Raadpleeg daarvoor uw eigen dierenarts.
Behalve de standaard inentingen is de vaccinatie tegen kennelhoest verplicht.
Titering wordt aanvaard, met uitzondering voor kennelhoest en leptospirose, indien
dit door een dierenarts gedaan werd en de resultaten vermeld zijn in het boekje van
de hond.

De hond

De hond dient voor of naast de begeleider te lopen. De hond mag achterop blijven
indien dit gebeurt met een losse leiband. Vooruit trekken van de hond of een
strakke leiband is verboden en levert straftijd op. De hond mag uiteraard de
begeleider voort trekken. De begeleider mag de hond dragen tijdens de wedstrijd.
Ook bij de Bike-joring mag de hond voorop of naast de fiets zijn.

De hond dient minimum één jaar oud te zijn voor deelname aan de run en cross. De
hond moet min 10 maanden zijn om te mogen deelnemen aan de Kids1 en 2 Cani
Run en de Fun Cani Run. Voor Bike-joring en de Step moet de hond 18 maanden
oud zijn.
De hond draagt een (aangepast) tuig. Halsbanden of kettingen zijn verboden.
De lengte van de leiband wordt bepaald op maximum 2 meter voor de canicross en
2.5meter voor de Bike-joring. Uitrolleibanden zijn verboden.
Bij Bike-joring moet de fietser een helm dragen en handschoenen, een bril wordt
aangeraden.
Deelnemen met een gentle leader is verboden.
De honden moeten gedurende gans het gebeuren aangelijnd blijven: voor, tijdens
en na de wedstrijd.
De hond dient altijd onder controle te worden gehouden. Wees dus alert in de buurt
van andere honden. Agressieve honden kunnen gemuilkorfd aan de start komen op
volledige verantwoordelijkheid van hun eigenaar.
De begeleider moet de hond fysiek de baas kunnen en de nodige maturiteit hebben.
Fysiek geweld ten opzichte van de hond is verboden.
Eén en dezelfde hond mag 3 afstanden afleggen.
Bijvoorbeeld:
éénmaal de kidscanirun, éénmaal de canirun en éénmaal de canicross of bike.
éénmaal de funcanirun, éénmaal de canirun en éénmaal de canicross of bike.
éénmaal de kidscanirun, éénmaal de funcanirun en éénmaal de canirun.
éénmaal de kidscanirun, éénmaal de funcanirun en éénmaal de canicross of bike.
éénmaal de kids- of funcanirun, tweemaal de canirun.
Eén en dezelfde hond mag nooit twee keer de canicross of bike-joring afstand
afleggen indien de bike-joring 4km of langer is. Eénmaal de canicross en éénmaal
de bike-joring (indien deze langer dan 4km is) mag ook niet.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het welzijn van de hond, voor zijn
gezondheid, voor zijn algemene conditie en voor zijn gedrag zoals agressie,
vervuiling, vernieling en ongevallen. Dit zowel vóór, tijdens en na de wedstrijd. De
deelnemer ruimt de hondenpoep van zijn hond op.

Wedstrijdverloop

We bieden iedereen de mogelijkheid om vooraf in te schrijven via de website aan een voordelig tarief.  Dit houdt wel in dat er hierbij geen annulatie of je geld terugbetaling mogelijk is, om welke reden dan ook.  Alle ontvangen inschrijvingsgelden worden zo snel mogelijk en integraal overgemaakt aan de lokale organisatie.  De transactiekosten worden gedragen door de VCF.  Daginschrijvingen zijn steeds mogelijk aan een standaardprijs die dezelfde is voor leden en niet-leden.

Iedereen kan aan de VCF wedstrijden deelnemen.

Als niet VCF lid bent u niet verzekerd bij een ongeval. Als VCF lid bent u ook verzekerd van en op weg naar de canicross wedstrijd.
Er kan worden ingeschreven vanaf 9 u 30 tot uiterlijk 11 u 30 (voor Bike-joring
stopt de inschrijving om 10 u 30). Indien er step is starten de dag inschrijvingen om
9u voor de steppers.
Agressief taalgebruik tegenover medewerkers van de VCF of van de plaatselijke
organisatie kan leiden tot straftijden of uitsluiting.
Bij daginschrijvingen dient het wedstrijdformulier volledig, duidelijk in
HOOFDLETTERS en eerlijk ingevuld te worden.

De rugnummers en chips zijn eigendom van de V.C.F. en dienen in de
aankomststrook teruggegeven te worden aan de organisator van de wedstrijd. De
rugnummers worden door de organisatie verdeeld in numerieke volgorde en dit is
dan ook de startvolgorde: canicross vanaf rugnummer 1,

Canirun Eagles vanaf rugnummer 151,  canirun vanaf rugnummer 171, kids1canirun vanaf rugnummer 351, kids2 canirun vanaf rugnummer 401 en de Funcanirun vanaf rugnummer 411. Bike-Joring begint bij rugnummer 501 en Step bij rugnummer 601.
De uitgedeelde rugnummers kunnen achteraf niet meer omgeruild worden.
De chips dienen gedragen te worden aan de rechter enkel, met het kussentje naar de
buitenkant, maak deze goed vast met de klittenband. Na uw aankomst dient u de
chip onmiddellijk in te leveren bij de verantwoordelijke van de organisatie. Bij niet
inleveren of verlies worden kosten in rekening gebracht, deze bedragen 50€.
Het dragen van spikes is ten strengste verboden.
Het parcours kan gedeeltelijk of helemaal over openbare wegen en/of privé
terreinen lopen. Het parcours is bewegwijzerd voor de verschillende afstanden door
middel van gekleurde pijlen. Deze kleuren komen overeen met het rugnummer van
de gekozen afstand. De deelnemers moeten de andere weggebruikers respecteren.
Kinderen mogen niet zonder toezicht spelen op privé terreinen. De ouders zijn
verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
Bij de start dienen zowel de hond als zijn baas achter de startlijn te staan. Een
tweede persoon mag helpen de hond onder controle te houden. Enkel deze personen
zijn toegelaten in de startzone. Er mag zich maar één deelnemer in de startzone
bevinden en dit voor de veiligheid.
De wedstrijd is pas afgelopen wanneer hond en baas over de eindstreep komen. De
toegang tot de aankomstzone is verboden voor supporters, en onbevoegden. Een
begeleider mag deze zone wel in. Deze zone moet te allen tijde vrijgehouden
worden voor de aankomende teams. Aangekomen deelnemers gaan door tot zone 2
waar het rugnummer en chip worden ingeleverd.
Tijdens het voorbijsteken MOET de ingehaalde deelnemer voorrang verlenen.
Beide deelnemers dienen tijdens het voorbijsteken hun hond KORT te houden. De
aankomende deelnemer verwittigt de deelnemer die hij gaat voorbijsteken.
De teams mogen ENKEL verbaal aangemoedigd worden. Voorlopen en fietsen is
ten strengste verboden met straftijden tot gevolg.
Het is verboden te lopen met een i-pod of ander audio toestel.
Men mag niet opwarmen of uitlopen op het parcours tijdens de duur van de
wedstrijd. Men kan het parcours verkennen. Verkennen met hond is enkel
toegestaan vòòr de wedstrijd. De verkenner met hond moet het parcours verlaten
hebben een kwartier voor de aanvang van de eerste deelnemer.
Indien een persoon met zijn chip voorbij het registratiesysteem passeert voor de
effectieve start van zijn eigen wedstrijd blijft zijn tijd lopen.

Straftijden

Vergrijp                                                                                                                                         Straf

Agressief taalgebruik tegenover medewerkers van de VCF

en/of de plaatselijke organisatie                                                                    60”

Voorlopen en fietsen                                                                                       60”

Eerste keer de kans ontnemen aan de hond om te drinken tijdens

de wedstrijd aan een drankpost                                                                    waarschuwing

Tweede inbreuk, de kans ontnemen aan de hond om te drinken

tijdens de wedstrijd bij drankpost                                                                  60”

Vooruit trekken van de hond                                                                           uitsluiting

Dragen van spikes                                                                                            uitsluiting

Geen helm of handschoenen bij bike of step                                                niet starten

Metalen spatborden bij de bike                                                                      niet starten

Een te jonge hond (10maanden-1jaar-18maanden)                                       uitsluiting

Een hond loopt meer afstanden dan toegelaten                                           uitsluiting

Wisselen van hond tijdens de wedstrijd                                                          uitsluiting

Niet verantwoord fysiek geweld t.o.v. de hond                                              uitsluiting

Eerste keer agressie (fysiek contact) van de hond t.o.v. andere honden     2 minuten

Volgende keer agressie (fysiek contact) van de hond t.o.v.

andere honden.                                                                                                 Uitsluiting

Honden die meermaals hebben uitgevallen naar andere honden

dienen verplicht een muilkorf te dragen!                                                                            

Loslopende honden: deelnemers die hun hond niet aanlijnen zowel

voor, tijdens als na de wedstrijd                                                                      30”

Onvolledig afleggen van het parcours: de deelnemer kan als laatste

opnieuw starten indien niet wordt deze naar de laatste plaats verwezen

Geen voorrang verlenen                                                                                   30”

Begeleider Eagles loopt niet van begin tot einde mee                                 30”

Verzuim van dierenartscontrole                                                                        uitsluiting

Te laat aan de start                                                                                            60” en als

                                                                                                                            laatste van

                                                                                                                            jouw reeks

                                                                                                                            vertrekken

Agressief gedrag/fysiek geweld tegenover eender wie.                               uitsluiting

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de controleurs op het parcours en de VCF bestuursleden. Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden vóór de prijsuitreiking. Hiervoor kan je terecht op het wedstrijdsecretariaat. Foto -, filmmateriaal en duidelijke bewijzen (bijtwonden) worden ook in aanmerking genomen om de klacht te ondersteunen. Bij om het even welke andere overtreding van het reglement kan het VCF bestuur een straftijd opleggen.

Lidmaatschap VCF

Het VCF lidmaatschap is één jaar geldig en dit vanaf januari tot december.

De lidgelden kunnen worden betaald vanaf 1 december.
Als lid heeft men stemrecht vanaf de dag dat men effectief 18 jaar is.
Ieder stemgerechtigd lid kan een volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid. Bij stemming kan elk lid 1 volmacht “dragen”.
Ieder lid kan op de maatschappelijke zetel op eenvoudige aanvraag de notulen en de ledenlijst inkijken en dit conform de statuten.

De VCF verzekering.
Ieder VCF lid is verzekerd van en naar en tijdens alle activiteiten die georganiseerd en/of ondersteund worden door de VCF.
Ieder VCF lid is verzekerd op buitenlandse trips die georganiseerd en/of ondersteund worden door de VCF ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering vindt jaarlijks plaats en dit volgens de statuten van de VCF.

Lidgeld VCF
Kinderen tot 6 jaar zijn gratis lid mits één van beide ouders lid is - de ouder dient wel het gratis lidmaatschap voor het kind aan te vragen en daarbij de gegevens (naam, voornaam en geboortedatum) van het kind door te geven!
Vanaf 7 jaar wordt iedereen als volwaardig lid beschouwd.

1 persoon          € 30

2 personen        € 50

3 personen        € 60

4 personen        € 75

meer leden van hetzelfde gezin of samenwonend  € 75

Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer van de VCF: IBAN: BE04 0688 9800 7031 BIC : GKCCBEBB of kan contant betaald worden aan de VCF stand.
Een ledenfiche moet volledig en duidelijk ingevuld worden en kan afgegeven worden op activiteiten van de VCF

Je kan deze fiche ook via mail of via brief versturen.  Op de website kan je ook een automatisch formulier invullen.

Voordelen voor de VCF leden.

 • verzekerd op alle canicrosswedstrijden en/of activiteiten georganiseerd door de VCF

 • deelname aan het Vlaams Canicross Criterium

 • kortingen op activiteiten georganiseerd door de VCF

 • korting op de inschrijvingsprijs van de VCF wedstrijden.nze federatie niet erken

VCF is niet erkend door ICF en hierdoor hebben houders van een buitenlandse licentie geen recht op het ledentarief.

Reeksen

Canicross

De kandidaten starten individueel om de 30 seconden

Leeftijd                                                            Geboren van ...tot                    Categorie

Dames en heren vanaf 15 jaar tot 29 jaar    1995 - 2009                                TIGERS F en TIGERS M 

Dames en heren vanaf 30 jaar tot 49 jaar    1975 - 1994                               LIONS F en LIONS M

Dames en heren vanaf 50 jaar en ouder      1974 - vroeger                          GIANTS F en GIANTS M

Canirun

De kandidaten starten individueel om de 30 seconden

Leeftijd                                                               Geboren van ...tot                 Categorie

Meisjes en jongens vanaf 10 jaar tot 14 jaar   2010 – 2014                            EAGLES F en EAGLES M

Dames en heren vanaf 15 jaar tot 29 jaar       1995 – 2009                             YOUNG RUNNERS F en

                                                                                                                            YOUNG RUNNERS M

Dames en heren vanaf 30 jaar tot 49 jaar        1975 - 1994                              RUNNERS F en RUNNERS M

Dames en heren vanaf 50 jaar                          1974 – vroeger                       MASTERS F en MASTERS M

   

De Eagles lopen bij voorkeur met een volwassen begeleider die de hond ALTIJD vast heeft via een tweede vaste lijn (geen elastiek) van begin tot einde!!! De begeleider loopt daarbij achter de hond en naast of achter het kind. De EAGLES mogen ook zonder begeleiding lopen (de ouders zijn hiervoor verantwoordelijk).

Funcanirun

Deze reeks is er voor sporters vanaf 10jaar.(2013) Honden vanaf minimum 10 maanden zijn toegelaten. Maar ook de oudere honden kunnen nog hun wedstrijdje lopen in deze reeks. De kandidaten starten individueel om de 30 seconden. Een begeleider ouder dan de deelnemer is toegestaan al dan niet aangelijnd maar mag niet voorlopen. Er is geen tijdsopname, de deelnemers worden gerangschikt volgens inschrijving.

Kidscanirun

Leeftijd                                                             Geboren van ...tot                   Categorie

Meisjes en jongens tot 7 jaar                         2017 - later                               KIDS F en KIDS M

Meisjes en jongens 8 en 9 jaar                       2015 - 2016                              KIDS-FUN F en KIDS-FUN M

De kandidaten KIDS starten individueel om de 60 seconden onder begeleiding van een volwassene. KIDS start na de CANICROSS en voor de CANIRUN.
De kandidaten KIDS-FUN starten om de 30 seconden en gaan van start bij het begin van de FUNRUN onder begeleiding van een volwassene.
Voor de veiligheid van de kinderen: maak de hond vast aan een ceintuur om het middel van uw kind. Zo wordt het kind niet uit balans getrokken. De begeleider gebruikt daarbij zelf een tweede, korte vaste lijn zodat deze de volledige controle heeft over de hond.
Er gebeurt geen tijdsopname: de KIDS worden gerangschikt volgens inschrijving.

Bike-joring

Leeftijd                                                          Geboren van ...tot                     Categorie            

Dames en heren vanaf 16 jaar tot 35 jaar   2008 – 1989                                Bike-J V en Bike-J M

Dames en heren vanaf 36 jaar                    1988 - vroeger                            Bike-S V en Bike-S M

Afstanden, deelnameprijzen en startvolgorde

Afstanden en deelnameprijzen bij vooraf inschrijvingen

Reeks                                      Afstand tussen        VCF lid            Niet lid

Kids                                         400m - 800m           Gratis              Gratis

Kids-Fun                                 800m - 1600m         Gratis              Gratis

Funcanirun                             800m - 1600m         € 7                   € 10

Canirun                                  2000m - 3500m        € 7                   € 10

Canicross                               4500m - 8000m        € 7                   € 10

Bike-jöring                             2500m - 8000m        € 7                   € 10

Dogscooter                           2500m - 8000m        € 7                   € 10

Bij daginschrijvingen is het voor iedereen (met uitzondering van de kinderen) zowel leden als niet leden12 €.

Startvolgorde

Naargelang het aantal deelnemers. Alle categorieën vertrekken in willekeurige volgorde per reeks.

Reeks                      Starttijd                                    Frequentie

Dogscooter            10u                                           Individueel om de minuut

Bike-joring              11u                                           Individueel om de minuut

Canicross                12u                                           Individueel om de 30 sec.

Kids                         na de canicross                       om de minuut

Canirun                   na de kids                                Individueel om de 30 sec.

Kids-Fun                 na de canirun                           om de 30 sec.

Funcanirun             na de kids-fun                          om de 30 sec.

Verschijn tijdig aan de start en hou voldoende afstand van de andere deelnemers!! Wees sportief en hoffelijk tegenover andere deelnemers en toeschouwers.

Wijzigen afstanden

Het VCF bestuur kan in samenspraak met de organisatie van de wedstrijd en de dierenarts de voorziene afstanden wijzigen om onderstaande redenen:

 • indien de temperaturen te hoog zijn kan het parcours ingekort worden en wordt er een extra drankpost voorzien voor de honden. Indien het lokaal mogelijk is wordt de start van de wedstrijd vervroegd.
  Ook worden de starttijden ingekort. Namelijk de Bike-Joring start per 45 sec. en de cross en run starten per 20 sec. De kidsrun start na de run en voor de fun.

 • indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat ze een gevaar betekenen voor hond en begeleider kan het parcours gewijzigd of ingekort worden. Ook kan een wedstrijd of een onderdeel geannuleerd worden.

Prijsuitreiking op de wedstrijden

Alle podia in alle reeksen ontvangen 3 kg Hobby First Canex Fish & Rice

Kids en Kids-fun

Elk kind staat op het podium krijgt een cadeautje

Funcanirun

Geen podium

De podiumwinnaars (1-2-3) moeten hun prijs van Hobby First Canex persoonlijk in ontvangst nemen

De bekers, medailles en andere prijzen geschonken door de organisator van de wedstrijd mogen wel door een derde afgehaald worden bij afwezigheid van de deelnemer tijdens de prijsuitreiking. Niet- podiumkandidaten kunnen hun prijs wel door derden laten afhalen. Het VCF bestuur kan daar echter niet voor instaan.

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White Instagram Icon
bottom of page