Huishoudelijk reglement deelnemers VCF 2021

Wie zich inschrijft voor een wedstrijd respecteert en aanvaardt onderstaande reglementen.

Dierenarts

Dierenartscontrole tussen 9 u 30 en 11 u 30.

De dierenartscontrole gebeurt via loting en zowel het VCF bestuur als de lokale organisatoren kunnen iemand op willekeurige basis naar de dierenarts sturen. De kandidaten voor Cross, Run, Fun, Bike of Step komen hiervoor in aanmerking. De deelnemer krijgt aan de inschrijvingstafel te horen of hij naar de dierenarts moet met zijn hond. De deelnemer gaat met zijn hond, inentingsboekje en ingevuld wedstrijdformulier langs bij de dierenarts. Honden die niet in orde bevonden worden (vb. ziek, verzwakt, te jong) kunnen niet deelnemen!

Indien de deelnemer zijn inentingsboekje niet bij heeft, of niet in orde is met de gebruikelijke inentingen, dan moet hij de daaropvolgende wedstrijd terug bij de dierenarts langsgaan met de hond en het inentingsboekje. Indien hij dan niet in orde is mag hij niet meer deelnemen tot hij kan aantonen dat hij in orde is. De dierenartscontrole is gratis, maar verzorging door de dierenarts (kwetsuren en dergelijke) vallen ten koste van de betrokken deelnemer.

Zorg ervoor dat uw hond de nodige inentingen heeft gehad voor elk gebied in België en het buitenland. Raadpleeg daarvoor uw eigen dierenarts!
Behalve de standaard inentingen is de vaccinatie tegen kennelhoest verplicht.
De hond moet minimum één jaar oud zijn of minimum 10 maanden voor de Fun Canirun en de Kidsrun.
Voor deelname aan de Bike-joring en de Step moet de hond 18 maanden zijn. De hond

De hond

Positie van de hond.
De hond dient voor of naast de begeleider te lopen. De hond mag achterop blijven indien dit gebeurt met een losse leiband. Vooruit trekken van de hond of een strakke leiband is verboden en levert straftijd op. De hond mag uiteraard de begeleider voort trekken! De begeleider mag de hond dragen tijdens de wedstrijd. Ook bij de Bike-joring mag de hond voorop of naast de fiets zijn.

Leeftijd van de hond.
De hond dient minimum één jaar oud te zijn voor deelname aan de run en cross. De hond moet min 10 maanden zijn om te mogen deelnemen aan de Kids1 en 2 Cani Run en de Fun Cani Run. Voor Bike-joring en de Step moet de hond 18 maanden oud zijn.

Materiaal.
Tuig : de hond draagt een (aangepast) tuig. Halsbanden of kettingen zijn verboden.
Leiband: De lengte van de leiband wordt bepaald op maximum 2 meter voor de canicross en 2.5meter voor de Bike-joring. Uitrolleibanden zijn verboden.
Bij Bike-joring moet de fietser een helm dragen en handschoenen, een bril wordt aangeraden.

Gentle leader.
Deelnemen met een gentle leader is verboden.

Aanlijnen.
De honden moeten gedurende gans het gebeuren aangelijnd blijven: voor, tijdens en na de wedstrijd.

Controle.
De hond dient altijd onder controle te worden gehouden! Wees dus alert in de buurt van andere honden! Agressieve honden kunnen gemuilkorfd aan de start komen op volledige verantwoordelijkheid van hun eigenaar.

De begeleider moet de hond fysiek de baas kunnen en de nodige maturiteit hebben.

Geweld.
Fysiek geweld ten opzichte van de hond is verboden.

Deelname.
Eén en dezelfde hond mag 3 afstanden afleggen.
Bijvoorbeeld:
éénmaal de kidscanirun, éénmaal de canirun en éénmaal de canicross of bike.
éénmaal de funcanirun, éénmaal de canirun en éénmaal de canicross of bike.
éénmaal de kidscanirun, éénmaal de funcanirun en éénmaal de canirun.
éénmaal de kidscanirun, éénmaal de funcanirun en éénmaal de canicross of bike.
éénmaal de kids- of funcanirun, tweemaal de canirun.

Eén en dezelfde hond mag nooit twee keer de canicross of bike-joring afstand afleggen. Eénmaal de canicross en éénmaal de bike-joring mag ook niet.

Verantwoordelijkheid.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het welzijn van de hond, voor zijn gezondheid, voor zijn algemene conditie en voor zijn gedrag zoals agressie, vervuiling, vernieling en ongevallen. Dit zowel vóór, tijdens en na de wedstrijd. De deelnemer ruimt de hondenpoep van zijn hond op.

Deelname blinde hond.
Om veiligheidsredenen mag de eigenaar van een blinde hond via een twin-lijn een tweede (blindegeleide-hond) inspannen tijdens de wedstrijd. Op die manier verkleint de kans dat de blinde hond zich te pletter loopt aanzienlijk.
Voorwaarden: de eigenaar van de hond dient een officieel attest voor te leggen waaruit de blindheid van de hond duidelijk blijkt. Dit attest dient de oorzaak van de blindheid alsook de naam van de eventuele ziekte die tot blindheid geleid heeft te vermelden. De blindheid dient te worden gecontroleerd door de aanwezige dierenarts teneinde elk misbruik te voorkomen. Tijdens de wedstrijd dient de blinde hond verplicht een fluo vestje te dragen. Deze uitzondering op het reglement is slechts mogelijk in geval van volledige blindheid.

Wedstrijdverloop

Deelnemen.
Iedereen kan aan de VCF wedstrijden deelnemen. Als NIET VCF lid bent u NIET verzekerd bij eeb ongeval. Als VCF lid bent u verzekerd van en naar de canicross! Als VCF lid krijgt u nog vele andere voordelen. Zie rubriek “lidmaatschap”.

Inschrijven.
Er kan worden ingeschreven vanaf 9 u 30 tot uiterlijk 11 u 30 (voor Bike-joring stopt de inschrijving om 10 u 30). Agressief taalgebruik tegenover medewerkers van de VCF of van de plaatselijke organisatie kan leiden tot straftijden of uitsluiting. Er kan op voorhand worden ingeschreven.

Wedstrijdformulier.
Het wedstrijdformulier dient volledig, duidelijk in HOOFDLETTERS en eerlijk ingevuld te worden.
EEN FORMULIER PER DEELNAME. Wil je aan meer dan één afstand deelnemen (bvb. aan de Canirun en aan de Canicross), vul dan per afstand een ander formulier in!!!

Rugnummers.
De rugnummers zijn eigendom van de V.C.F. en dienen in de aankomststrook teruggegeven te worden aan de organisator van de wedstrijd. De rugnummers worden door de organisatie verdeeld in numerieke volgorde en dit is dan ook de startvolgorde: canicross vanaf rugnummer 1, canirun vanaf rugnummer 151, kids1canirun vanaf rugnummer 351, kids2canirun vanaf rugnummer 401 en de Funcanirun vanaf rugnummer 411. Bike-Joring begint bij 501 en Step bij 601.

De uitgedeelde rugnummers kunnen achteraf niet meer omgeruild worden!

Chips.
De chips dienen gedragen te worden aan de rechter enkel, met het kussentje naar de buitenkant, maak deze goed vast met de klittenband. Na uw aankomst dient u de chip onmiddellijk in te leveren bij de verantwoordelijke van de organisatie. Bij niet inleveren of verlies worden kosten in rekening gebracht, deze bedragen 50€.

Spikes.
Het dragen van spikes is ten strengste verboden.

Het parcours.
Het parcours kan gedeeltelijk of helemaal over openbare wegen en/of privé terreinen lopen. Het parcours is bewegwijzerd voor de verschillende afstanden door middel van gekleurde pijlen. Deze kleuren komen overeen met het rugnummer van de gekozen afstand. De deelnemers moeten de andere weggebruikers respecteren. Kinderen mogen niet zonder toezicht spelen op privé terreinen. De ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.

Start.
Bij de start dienen zowel de hond als zijn baas achter de startlijn te staan. Een tweede persoon mag helpen de hond onder controle te houden. Enkel deze personen zijn toegelaten in de startzone! Er mag zich maar één deelnemer in de startzone bevinden en dit voor de veiligheid!

Aankomst.
De wedstrijd is pas afgelopen wanneer hond en baas over de eindstreep komen. De toegang tot de aankomstzone is verboden voor supporters, en onbevoegden. Een begeleider mag deze zone wel in. Deze zone moet te allen tijde vrijgehouden worden voor de aankomende teams! Aangekomen deelnemers gaan door tot zone 2 waar het rugnummer en chip worden ingeleverd.

Inhalen.
Tijdens het voorbijsteken MOET de ingehaalde deelnemer voorrang verlenen! Beide deelnemers dienen tijdens het voorbijsteken hun hond KORT te houden! De aankomende deelnemer verwittigt de deelnemer die hij gaat voorbijsteken.

Aanmoedigen.
De teams mogen ENKEL verbaal aangemoedigd worden. Voorlopen en fietsen is ten strengste verboden met straftijden tot gevolg!!

Verboden.
Het is verboden te lopen met een i-pod of ander audio toestel.

Opwarmen en uitlopen op het parcours.
Men mag niet opwarmen of uitlopen op het parcours tijdens de duur van de wedstrijd. Men kan het parcours verkennen. Verkennen met hond is enkel toegestaan voor de wedstrijd. De verkenner met hond moet het parcours verlaten hebben een kwartier voor de aanvang van de eerste delnemer.

Passage met chip voor de wedstrijd.
Indien een persoon met zijn chip voorbij het registratiesysteem passeert voor de effectieve start van zijn eigen wedstrijd blijft zijn tijd lopen.

Wij rekenen op uw sportieve medewerking!

Straftijden

Agressief taalgebruik tegenover medewerkers van de VCF en de plaatselijke organisatie

60”

Voorlopen en fietsen

60”

Eerste keer de kans ontnemen aan de hond om te drinken tijdens de wedstrijd aan een drankpost

waarschuwing

Volgende keer dat men de kans ontneemt aan de hond om te drinken tijdens de wedstrijd aan een drankpost

60”

Vooruittrekken van de hond

uitsluiting

Dragen van spikes

uitsluiting

Geen helm of handschoenen bij bike

niet starten

Spatborden fiets in metaal bij bike

niet starten

Hond jonger dan één jaar (uitgezonderd Kidscanirun en Funcanirun)

uitsluiting

Hond loopt meer afstanden dan mag

uitsluiting

Wisselen van hond tijdens de wedstrijd

uitsluiting voor beide teams

Niet verantwoord fysiek geweld t.o.v. de hond

uitsluiting

Eerste keer agressie (fysiek contact) van de hond t.o.v. andere honden

2 minuten

Volgende keer agressie (fysiek contact) van de hond t.o.v. andere honden. Honden die meermaals hebben uitgevallen naar andere honden dienen verplicht een muilkorf te dragen!

uitsluiting voor de rest van het seizoen

Loslopende honden: deelnemers die hun hond niet aanlijnen zowel voor, tijdens als na de wedstrijd

30”

Onvolledig afleggen van het parcours: de deelnemer kan als laatste opnieuw starten

indien niet wordt deze naar de laatste plaats verwezen

Geen voorrang verlenen

30”

Begeleider Eagles loopt niet van begin tot einde mee

30”

Verzuim van dierenartscontrole

uitsluiting

Te laat aan de start

60” en als laatste van jouw reeks vertrekken

Agressief gedrag/fysiek geweld tegenover eender wie.

uitsluiting

De overtredingen kunnen worden vastgesteld door de controleurs op het parcours en de VCF bestuursleden. Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden vóór de prijsuitreiking. Hiervoor kan je terecht op het wedstrijdsecretariaat. Foto -, filmmateriaal en duidelijke bewijzen (bijtwonden) worden ook in aanmerking genomen om de klacht te ondersteunen. Bij om het even welke andere overtreding van het reglement kan het VCF bestuur een straftijd opleggen.

Lidmaatschap VCF

Het VCF lidmaatschap is één jaar geldig en dit vanaf januari tot december. De lidgelden kunnen worden betaald vanaf 1 december.
Als lid heeft men stemrecht vanaf de dag dat men effectief 18 jaar is.
Ieder stemgerechtigd lid kan een volmacht geven aan een ander stemgerechtigd lid. Bij stemming kan elk lid 1 volmacht “dragen”.
Ieder lid kan op de maatschappelijke zetel op eenvoudige aanvraag de notulen en de ledenlijst inkijken en dit conform de statuten.

LIDKAART.
Ieder VCF lid ontvangt een VCF lidkaart.
Bij het begin van elk nieuw kalenderjaar worden NIEUWE lidkaarten in gebruik genomen. De oude lidkaart vervalt telkens op 31 december!

De VCF verzekering.
Ieder VCF lid is verzekerd van en naar en tijdens alle activiteiten die georganiseerd en/of ondersteund worden door de VCF.
Ieder VCF lid is verzekerd op buitenlandse trips die georganiseerd en/of ondersteund worden door de VCF ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering vindt jaarlijks plaats en dit volgens de statuten van de VCF.

Lidgeld VCF
Kinderen tot 6 jaar zijn gratis lid mits één van beide ouders lid is - de ouder dient wel het gratis lidmaatschap voor het kind aan te vragen en daarbij de gegevens (naam, voornaam en geboortedatum) van het kind door te geven!
Vanaf 7 jaar wordt iedereen als volwaardig lid beschouwd.

1 persoon

€ 30

2 personen

€ 50

3 personen

€ 60

4 personen

€ 75

meer leden van hetzelfde gezin of samenwonend

€ 75

Het lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer van de VCF: IBAN: BE04 0688 9800 7031 BIC : GKCCBEBB of kan contant betaald worden aan de VCF stand.
Een ledenfiche moet volledig en duidelijk ingevuld worden en kan afgegeven worden op activiteiten van de VCF of via mail of via brief verstuurd worden.

Voordelen voor de VCF leden.

 • verzekerd op alle canicrosswedstrijden en/of activiteiten georganiseerd door de VCF

 • deelname aan het Vlaams Canicross Criterium

 • kortingen op activiteiten georganiseerd door de VCF

 • kans op het winnen van 12 kg Canex Dynamic op de VCF wedstrijden

 • kortingen op canicrossuitrustingen en VCF kledij in het winkeltje

 • korting op de inschrijvingsprijs van de VCF wedstrijden

 • Ieder lid ontvangt op regelmatige basis de VCF nieuwsbrief per e-mail.

Reeksen

Canicross

De kandidaten starten individueel om de 30 seconden

Leeftijd

Geboren van ...tot

Categorie

Dames en heren vanaf 15 jaar tot 29 jaar

1992 - 2006

TIGERS F en TIGERS M

Dames en heren vanaf 30 jaar tot 49 jaar

1972 - 1991

LIONS F en LIONS M

Dames en heren vanaf 50 jaar en ouder

1971 - vroeger

GIANTS F en GIANTS M

Canirun

De kandidaten starten individueel om de 30 seconden

Leeftijd

Geboren van ...tot

Categorie

Meisjes en jongens vanaf 10 jaar tot 14 jaar

2007 – 2011

EAGLES F en EAGLES M

Dames en heren vanaf 15 jaar tot 29 jaar

1992 – 2006

YOUNG RUNNERS F en YOUNG RUNNERS M

Dames en heren vanaf 30 jaar tot 49 jaar

1972- 1991

RUNNERS F en RUNNERS M

Dames en heren vanaf 50 jaar

1971 – vroeger

MASTERS F en MASTERS M

De Eagles lopen bij voorkeur met een volwassen begeleider die de hond ALTIJD vast heeft via een tweede vaste lijn (geen elastiek) van begin tot einde!!! De begeleider loopt daarbij achter de hond en naast of achter het kind. De EAGLES mogen ook zonder begeleiding lopen (de ouders zijn hiervoor verantwoordelijk).

Funcanirun

Deze reeks is er voor sporters vanaf 10jaar.(2011) Honden vanaf minimum 10 maanden zijn toegelaten. Maar ook de oudere honden kunnen nog hun wedstrijdje lopen in deze reeks. De kandidaten starten individueel om de 30 seconden. Een begeleider ouder dan de deelnemer is toegestaan al dan niet aangelijnd maar mag niet voorlopen. Er is geen tijdsopname, de deelnemers worden gerangschikt volgens inschrijving.

Kidscanirun

Leeftijd

Geboren van ...tot

Categorie

Meisjes en jongens tot 7 jaar

2014 - later

KIDS F en KIDS M

Meisjes en jongens 8 en 9 jaar

2012 - 2013

KIDS-FUN F en KIDS-FUN M

De kandidaten KIDS starten individueel om de 60 seconden onder begeleiding van een volwassene. KIDS start na de CANICROSS en voor de CANIRUN.
De kandidaten KIDS-FUN starten om de 30 seconden en gaan van start bij het begin van de FUNRUN onder begeleiding van een volwassene.
Voor de veiligheid van de kinderen: maak de hond vast aan een ceintuur om het middel van uw kind. Zo wordt het kind niet uit balans getrokken. De begeleider gebruikt daarbij zelf een tweede, korte vaste lijn zodat deze de volledige controle heeft over de hond.
Er gebeurt geen tijdsopname: de KIDS worden gerangschikt volgens inschrijving.

Bike-joring

Leeftijd

Geboren van ...tot

Categorie

Dames en heren vanaf 16 jaar tot 35 jaar

2005 – 1986

Bike-J V en Bike-J M

Dames en heren vanaf 36 jaar

1985 - vroeger

Bike-S V en Bike-S M

Afstanden, deelnameprijzen en startvolgorde

Afstanden en deelnameprijzen bij voorafinschrijvingen

Reeks

Afstand tussen

VCF lid

Niet lid

Kids

400m - 800m

Gratis

Gratis

Kids-Fun

800m - 1600m

Gratis

Gratis

Funcanirun

800m - 1600m

€ 6

€ 8

Canirun

2000m - 3500m

€ 6

€ 8

Canicross

4500m - 8000m

€ 6

€ 8

Bike-joring

2500m - 8000m

€ 6

€ 8

Bij daginschrijvingen is het voor iedereen (met uitzondering van de kinderen) zowel leden als niet leden10 €.

Startvolgorde

Naargelang het aantal deelnemers. Alle categorieën vertrekken in willekeurige volgorde per reeks.

Reeks

Starttijd

Frequentie

Bike-joring

11u

individueel om de minuut

Canicross

12u

individueel om de 30 sec.

Kids

na de canicross

om de minuut

Canirun

na de kids

individueel om de 30 sec.

Kids-Fun

na de canirun

om de 30 sec.

Funcanirun

na de kids-fun

om de 30 sec.

Verschijn tijdig aan de start en hou voldoende afstand van de andere deelnemers!! Wees sportief en hoffelijk tegenover andere deelnemers en toeschouwers.

Wijzigen afstanden

Het VCF bestuur kan in samenspraak met de organisatie van de wedstrijd en de dierenarts de voorziene afstanden wijzigen om onderstaande redenen:

 • indien de temperaturen te hoog zijn kan het parcours ingekort worden en wordt er een extra drankpost voorzien voor de honden. Indien het lokaal mogelijk is wordt de start van de wedstrijd vervroegd.
  Ook worden de starttijden ingekort. Namelijk de Bike-Joring start per 45 sec. en de cross en run starten per 20 sec. De kidsrun start na de run en voor de fun.

 • indien de weersomstandigheden van dien aard zijn dat ze een gevaar betekenen voor hond en begeleider kan het parcours gewijzigd of ingekort worden. Ook kan een wedstrijd of een onderdeel geanuleerd worden.

Prijsuitreiking op de wedstrijden

Iedere deelnemer ontvangt (ook na opgave) de volgende hoeveelheid HOBBY FIRST CANEX hondenvoeding:

Canicross (lange afstand Tigers, Lions en Giants): podium 1-2-3 ontvangen 4,2 kg Hobby First Canex Fish & Rice
CANI RUN (korte afstand Eagles, Young Runners en Runners): podium 1-2-3 ontvangen 3 kg Hobby First Canex Fish & Rice
KIDS1 en 2 CANI RUN, FUN CANI RUN en ALLE deelnemers van bovenstaande reeksen vanaf plaats 4 ontvangen 600g Hobby First Canex Fish & Rice

Reeks

Podium per categorie

Hobby First Canex Fish Rice

Canicross (lange afstand)

1e-2e-3e plaats

4,2 kg

Canicross (lange afstand)

vanaf 4e plaats

600 g

Canirun (korte afstand)

1e-2e-3e plaats

3 kg

Canirun (korte afstand)

vanaf 4e plaats

600 g

Kids en Kids-fun

Elk kind staat op het podium

600 g

Funcanirun

Geen podium

600 g

De podiumwinnaars (1-2-3) moeten hun prijs van Hobby First Canex persoonlijk in ontvangst nemen

De bekers, medailles en andere prijzen geschonken door de organisator van de wedstrijd mogen wel door een derde afgehaald worden bij afwezigheid van de deelnemer tijdens de prijsuitreiking. Niet- podiumkandidaten kunnen hun prijs wel door derden laten afhalen. Het VCF bestuur kan daar echter niet voor instaan.

Tombola

Op ELKE wedstrijd van het Criterium zullen er 3 zakken van 12 kg Hobby First Canex Fish & Rice verloot worden.

De zakken zullen verloot worden onder alle VCF leden-deelnemers van de CANIRUN en CANICROSS.

De trekking zal gebeuren na de prijsuitreiking van alle podiums en net voor de prijsuitreiking van de andere deelnemers. De winnaar moet persoonlijk aanwezig zijn. Indien deze er niet is wordt een andere persoon geloot. Men kan slechts eenmaal winnaar zijn per seizoen.

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White YouTube Icon
 • White Instagram Icon